Lenka Samardzic

Lenka Samardzic

5379

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
67.5K
5316
2128
793
me , myself & lenka
kauldi iriondo
Photos 24
Likes 215
Favorites 53
Comments 5
Ashwini Kapoor
Photos 34
Likes 730
Favorites 237
Comments 28
hin stone
Photos 79
Likes 15673
Favorites 5022
Comments 392
Gemma B&N
Photos 25
Likes 12099
Favorites 6241
Comments 2262
Uroš Lunja
Photos 57
Likes 5886
Favorites 2131
Comments 240
Landry Magali L . M
Photos 57
Likes 1328
Favorites 471
Comments 69
Shqiperia Online
Photos 27
Likes 2416
Favorites 833
Comments 52
Bethan Smith
Photos 24
Likes 192
Favorites 75
Comments 15
bastera rusdi
Photos 66
Likes 3266
Favorites 1615
Comments 298
Fernando Correia
Photos 5
Likes 569
Favorites 291
Comments 74