เอ ฅนสร้างภาพ

  • 11 Affection
  • 527 Views
  • 3 Followers
  • 11 Affection
  • 527 Views
  • 11 Likes
  • 8 Favorites
  • 7 Comments

Biography

เที่ยวหัวใจใหม่เมืองไทยยั่งยืน

การท่องเที่ยว
โดยส่วนตัวเป็นคนชอบธรรมชาติ ชอบการท่องเที่ยวไปทั่วเพื่อได้เปิดหูเปิดตาพบเจอสิ่งใหม่ ๆ ในโลกกว้าง

การถ่ายภาพ
เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ จึงสนใจที่จะต้องบันทึกภาพไว้เป็นความทรงจำอันน่าประทับใจ จึงสนใจเรื่องการถ่ายภาพและเริ่มศึกษาเรื่องการถ่ายภาพอย่างจริงจัง

กิจกรรม BB GUN

Contact

No Gear
No Location

Following

Not Following Anyone

เอ is not following anyone.