Mali boca

Mali boca

2746

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
33.2K
2754
973
1520
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Mohandoss Sampath
Photos 201
Likes 39429
Favorites 19377
Comments 2097
Marcelo Bernardo
Photos 55
Likes 5158
Favorites 3375
Comments 2096
sultan althubiti
Photos 135
Likes 20309
Favorites 10181
Comments 1247
alf M
Photos 160
Likes 55244
Favorites 31953
Comments 33536
Ionescu Dragos
Photos 459
Likes 60713
Favorites 34585
Comments 29434
Morgan Sneed
Photos 10
Likes 3
Favorites 1
Comments 3
Vassili Broutski
Photos 711
Likes 76351
Favorites 42399
Comments 40522
Going FerAl Photography
Photos 66
Likes 398
Favorites 203
Comments 100
Asimina   Voulgari
Photos 307
Likes 33552
Favorites 21179
Comments 17687
João Santos
Photos 17
Likes 5862
Favorites 3445
Comments 831