Mali boca

Mali boca

2748

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
33.4K
2756
973
1520
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Jose Maria Vidal Sanz
Photos 285
Likes 74464
Favorites 44459
Comments 27959
Yaikel Dorta
Photos 135
Likes 3624
Favorites 1901
Comments 1220
B C
Photos 60
Likes 10849
Favorites 12601
Comments 8147
Steffen Richter
Photos 54
Likes 2257
Favorites 914
Comments 204
İlker Güneysu
Photos 33
Likes 783
Favorites 354
Comments 363
Corinna-Jasmin Kopsch
Photos 126
Likes 6619
Favorites 3534
Comments 5207
Belén Argüeso Castelos
Photos 154
Likes 83883
Favorites 48815
Comments 47955
Josiah Cockerill
Photos 35
Likes 3059
Favorites 1573
Comments 1774
Albert Galobart
Photos 182
Likes 403
Favorites 135
Comments 235
Duane Bender
Photos 356
Likes 20045
Favorites 10245
Comments 9244