Òscar Pérez

Òscar Pérez

435

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
7398
435
184
238
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Mona Grundsøe
Photos 161
Likes 4754
Favorites 2558
Comments 1092
Rosa Ais
Photos 7
Likes 18
Favorites 8
Comments 14
Emma Pérez
Photos 124
Likes 279
Favorites 117
Comments 84
K J
Photos 123
Likes 39587
Favorites 67283
Comments 21413
Sara Vitorino
Photos 36
Likes 667
Favorites 286
Comments 602
Xavi Arqués
Photos 247
Likes 3149
Favorites 1376
Comments 2109
Jp Racine
Photos 59
Likes 1595
Favorites 756
Comments 812
Jennifer Leigh
Photos 27
Likes 598
Favorites 254
Comments 350
Edgar Arshakyan
Photos 21
Likes 2401
Favorites 1054
Comments 630
Mitsuru Moriguchi
Photos 166
Likes 36237
Favorites 19977
Comments 25064