Projecte 2012 "L'horta es mor": la vida està lligada a l'aigua. Això ja ho sabien els romans quan van començar a canalitzar-la al País Valencià. Els àrabs en perfeccionaren la tècnica i n'estengueren l'ús. Avui pocs horts es reguen ja amb aquest sistema de séquies, sequioles i séquies mare. El reg gota a gota s'ha implantat, utilitzant un sistema més d'acord amb l'ús racional dels recursos naturals.
*.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.* *.*
Project 2012 "The Valencian land is dying": life is linked to the water. The Romans already knew that when they began to canalize it in Valencia. The Arabs perfected the technique and extend its use. Today few orchards are irrigated with this system. The trickle irrigation was implemented using a system more in accordance with the rational use of natural resources.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app