Em chợt thấy bên ngoài khung cửa nhỏ
Những con đường xao xác lá đang rơi
Và như thể em nhớ anh lần nữa
Một mình thôi, em ngủ...mặc thu trôi

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app