La Dansa de la Mort és una representació dins els actes de la processó tradicional de Dijous Sant a Verges. És un gènere de dansa basat en la Dansa de la Mort que en l'època medieval era comú de tota l'Europa occidental. Es tracta d'una dansa de cinc esquelets que salten al so d'un tabal.Actualment aquesta festivitat de caire religiós està declarada Festa tradicional d'interès nacional. Tot i que és una part més de l'escenificació de la Passió de Jesucrist pels carrers i places del poble, ha assolit fama internacional, com a quadre únic i ancestral, herència de les dances macabres de l'edat mitjana catalana i europea. A Verges, es va recuperar al segle XVII.The Dance of Death is a representation of the events of the traditional Holy Thursday procession in Verges (Gerona, Catalonia). It is a sort of dance-based Dance of Death in the Middle Ages it was common throughout Western Europe. It is a dance of five skeletons that jump to the sound of drums. Currently this religious festival is the traditional festival declared of national interest. Although a part of the staging of the Passion of Jesus Christ through the streets and squares of the town, has achieved international fame as a single box, ancestral heritage dances macabre medieval Catalan and European. A Virgin, was recovered in the seventeenth century.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app