พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี
ดอยแม่สะลอง จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app