مسیر جاده بانه -سقز،گردنه "خان"(کلی خان)، هوای بعد از باران شدید بهاری که باعث صاف شدن هوایی که از شدت گرد و غبار نمی شد نفس کشید...
Road between Baneh-Saghez

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app