Gia đình người dân tộc thiểu số Mông ở Mộc châu - tỉnh Sơn la - Việt nam

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app