Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12213

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
207K
12.2K
5435
7035
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 135
Likes 21102
Favorites 15939
Comments 855
Stevan Kordić
Photos 120
Likes 14589
Favorites 7688
Comments 2550
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 274
Likes 170907
Favorites 94673
Comments 32096
Derek Daniel
Photos 66
Likes 2312
Favorites 1080
Comments 1899
Chip Phillips
Photos 40
Likes 82894
Favorites 50607
Comments 17496
Gorazd Kranjc
Photos 96
Likes 31442
Favorites 17115
Comments 8992
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32925
Favorites 20492
Comments 21124
Jurjen Harmsma
Photos 50
Likes 20646
Favorites 10251
Comments 15228