Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12183

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
205K
12.2K
5423
7022
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 132
Likes 20498
Favorites 15454
Comments 842
Stevan Kordić
Photos 119
Likes 14363
Favorites 7602
Comments 2511
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 269
Likes 163955
Favorites 90948
Comments 31714
Derek Daniel
Photos 65
Likes 2278
Favorites 1068
Comments 1898
Chip Phillips
Photos 39
Likes 79479
Favorites 48592
Comments 17284
Gorazd Kranjc
Photos 98
Likes 30588
Favorites 16788
Comments 9121
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32924
Favorites 20494
Comments 21123
Jurjen Harmsma
Photos 50
Likes 20625
Favorites 10250
Comments 15227