Ne's Anuchit

*ไม่ต้องเสียใคร ไม่ต้องได้อะไร ไม่ต้องรักใคร ก็ไม่ต้องร้องไห้ ไม่ต้องมีใคร ก็ไม่ต้องช้ำ ใจ

**แค่จะรัก ก็ยังไม่กล้าจะเอ่ย จะเผยความจริงอย่างใจที่หวัง จอกสุรา ยังคงวางไว้อยู่อยู่อย่างนั้น ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลง

***ฉันมองดูรักอยู่ห่างๆ มองปลาในขวดโหล ยากจะเดาใจมัน จะว่ายไปในทิศทางใด เดาใจปลายังว่ายาก แล้วใจคน ไม่ยากกว่าหรือ ยังจะมีใคร หาญไปทายใจสตรี

  • 17 Affection
  • 77 Photo Views
  • 1 Followers
  • 7 Following
  • Barcelona, Spain