Nirin Surakiat

๑) โลกยุคนี้ มนุษย์หามีไม่
๒) พระอรหันต์มีศีล ไม่ถือ
๓) การผ่อนปรนศีลในผ้าเหลือง ไม่เคยปรากฏ
๔) เจ้าอาวาส คือ คนนอกพุทธศาสนา
๕) พระสังฆราช อยู่นอกธรรมวินัย
๖) ลัทธิและนิกาย ก็คือกาฝาก
๗) พุทธแท้ หาลัทธิและนิกายไม่เจอ
๘) พระพุทธศาสนาอยู่นอกวัด
๙) วัดเป็นสมบัติทางโลกีย์
๑๐) เสนาสนะที่ชอบ คือ ป่าเขา
๑๑) ผ้าเหลืองยิ่งน้อย ยิ่งสะอาด
๑๒) ผ้าเหลืองยิ่งมาก ยิ่งเลอะเทอะ
๑๓) ผ้าขาวยิ่งมาก ยิ่งผ่องใส
๑๔) ผ้าขาวยิ่งน้อย ยิ่งขุ่นมัว
๑๕) อรหันต์ คือ ผู้ใกล้ตาย
๑๖) ยังไม่เกือบละสังขารตาย ทำไมต้องบวชพระ
๑๗) คนที่ควรบวชพระ คือ เกือบจะละสังขารตาย
๑๘) ผ้าเหลือง ควรให้แต่พระอรหันต์ใส่
๑๙) เห็นพระอนาคามีห่มขาว พระไม่แท้ ก็ควรไหว้
๒๐) ธรรมะในคำพูดพระอรหันต์ นั้นไม่มี
๒๑) พระอรหันต์แสดงได้แต่ความคิดเห็น
๒๒) ธรรมแท้นั้น เกิดได้แต่ในตนเอง
๒๓) อะไรที่พูดได้ ล้วนไม่ใช่ธรรมะ

  • 0 Affection
  • 0 Photo Views
  • 0 Followers
  • 2 Following
  • Bangkok, Thailand