Adnan Alomerović

Život me je naučio da njegove oblike u zadovoljstvu primam,
vidio sam kakvo zadovoljstvo ublažava moje terete i na tegobe zavjesu baca, a onaj ko je zadovoljstvom inspirisan nikad zavidnik nije, niti kori mnogo.

Život me je naučio da njegove oblike u zadovoljstvu primam,
vidio sam kakvo zadovoljstvo ublažava moje terete i na tegobe zavjesu baca,
a onaj ko je zadovoljstvom inspirisan nikad zavidnik nije, niti kori mnogo...

  • 3 Affection
  • 360 Photo Views
  • 17 Followers
  • 10 Following