Alejandro  Ferrer Ruiz

Alejandro Ferrer Ruiz

162014

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
1.43M
131K
78.4K
51.6K
Jose Maria Ramos Montero
Photos 1405
Likes 178334
Favorites 90629
Comments 67759
Javier Luces
Photos 309
Likes 17220
Favorites 8330
Comments 5782
Alp Cem
Photos 323
Likes 162723
Favorites 80026
Comments 63631
pandu shashi
Photos 41
Likes 3688
Favorites 1921
Comments 2213
Ángel Sánchez García
Photos 42
Likes 13561
Favorites 6202
Comments 8289
La Mo
Photos 74
Likes 54135
Favorites 31391
Comments 18927
Stephane PERIN
Photos 112
Likes 9140
Favorites 4693
Comments 6265
Hennie Clarijs
Photos 784
Likes 142459
Favorites 86406
Comments 75828
Anastasios (Tassos) Sakoulis
Photos 15
Likes 192
Favorites 89
Comments 89
Anthony Mejia
Photos 124
Likes 33431
Favorites 18220
Comments 17195