Limited time only: Get Pro member benefits for $59.94/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Angel P. Vico

Photographer, visual artist
www.angelpvico.cat

Sota pedres de lletres buidades, deixa'm a l'oblit. No em cal el teu retorn, vetllen per mi àngels decebuts. Espai d'antics records, ara clot d'ànimes buides.