Save 15% on Awesome and Plus accounts now! Upgrade now

Hạnh phúc

Published February 15th, 2012

Khi người ta sắp mất nhau thì lúc đó mới ra sức níu kéo, có khi càng làm tổn thương người khác trong vô vọng. Vậy tại sao không nghĩ rằng người ấy là tất cả của mình rồi vun đắp và yêu thương khi còn có thể ! Yêu em !!!

Read More →