Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Cor Bruijn

Ben een semi-professionele fotograaf van 53 jaar en ben al een poosje bezig met de kunst van fotografie. Momenteel heb ik de professionele opleiding tot fotograaf afgerond.
Ik doe alle vormen van fotografie op TFCD basis en daarnaast kun je mij ook voor een bruidsreportage inhuren, prijzen zijn op te vragen. Ik hoop dat jullie een leuke indruk krijgen van de shoots zoals ik die doe en als er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. Willen jullie een afspraak maken voor een shoot of een bruidsreportage, mail mij dan even en we bespreken je wensen door.
=======================================
Copyright op mijn Facebook!
Ik verklaar hierbij het volgende: vandaag 29 december 2014, in reactie op de nieuwe Facebook richtlijnen. Krachtens de artikelen L.111, 112 en 113 van het Wetboek van intellectueel eigendom, verklaar ik dat mijn rechten zijn verbonden aan al mijn persoonlijke gegevens, tekeningen, schilderijen, foto's, teksten etc ... gepubliceerd op mijn profiel vanaf de dag dat ik mijn account aangemaakt heb. Voor commercieel gebruik van voorgaande ... zal ten alle tijden eerst mijn schriftelijke toestemming nodig zijn.
Iedereen kan deze tekst kopiëren en plakken op hun persoonlijke Facebook pagina. Hiermee ben je beschermd onder het auteursrecht. Met dit bericht laat je Facebook weten dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden, uitzenden, of op enige andere wijze gebruik maken van content uit mijn profiel ten strengste verboden is. De bovengenoemde artikelen zijn ook van toepassing op werknemers, studenten, agenten en / of --ander personeel in dienst van Facebook.
De inhoud van mijn profiel bevat privé informatie. De schending van mijn privacy wordt bestraft met inachtneming van de wet (UCC 1-308 1-308 1 -103 en het Statuut van Rome). Alle leden worden uitgenodigd om een soortgelijk bericht te plaatsen, of als je wilt, kun je dit bericht kopiëren en plakken. Als je deze verklaring niet ten minste eenmaal publiceert, zul je stilzwijgend toestaan dat je foto's, alsmede de informatie in je profiel gebruikt mogen worden.

I hereby declare the following: Today December 29, 2014, in response to the new Facebook guidelines. Under Articles L.111, 112 and 113 of the Code of intellectual property, I declare that my rights are attached to all my personal data, drawings, paintings, photographs, texts etc ... posted on my profile from the day I my account you created. For commercial use of above ... shall at all times my first written permission is required.
Anyone can copy and paste this text on their personal Facebook page. Allows you are protected by copyright. With this message you let Facebook know that disclosing, copying, distributing, transmitting, or otherwise make use of content is strictly forbidden from my profile. The above articles are also applicable to employees, students, agents and / or --Other staff employed by Facebook.
The contents of my profile contains private information. The invasion of privacy is punished in compliance with the law (UCC 1-308 1-308 1 -103 and the Rome Statute). All members are invited to place a similar message, or if you want, you can copy and paste this message. If you do not at least once this statement, you tacitly allow your photos, as well as the information may be used in your profile.

  • 661 Affection
  • 20,146 Photo Views
  • 16 Followers
  • 132 Following
  • Kudelstaart, Noord-Holland, Netherlands
  • Available for hire Available for Hire