Limited time only: Access pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Esteve Roca

La fotografia per a mi és una via d'escapament i de canalitzar l'energia ... El poder captar moments irrepetibles i llocs el converteix en una cosa màgica ...

La fotografía para mí es una via de escape y de canalizar la energía...El poder captar momentos irrepetibles y lugares lo convierte en algo mágico...

Photography for me is a way of escape and channel the energy ... The power to capture unique moments and places it into something magical ...

  • 8,282 Affection
  • 88,474 Photo Views
  • 217 Followers
  • 304 Following
  • *, *