Get up to $50 off of Blurb photo books when you upgrade to Plus or Awesome. Upgrade now
Foto Pretty

Foto Pretty

1540

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
36.3K
1587
626
524
FotoPretty รับถ่ายภาพแฟชั่น โฆษณา สินค้า http://www.FotoPretty.com fotopretty@yahoo.com Food, Product, Fashion, Portrait, Interior, Landscape, Company Profile, Events, Seminar, Flower ประกาศ ปัจจุบันมีการแอบอ้าง ใช้ชื่อ fotopretty นำไปเพื่อชักชวนน้องผู้หญิงหลายคน ไปถ่ายภาพ มีทั้งถ่าย บิกินี่ ถ่าย portrait ต่างๆ หรือ ถ่ายนู้ด และทางเราได้ข้อมูลมาแล้วบางส่วน ซึ่งการชักชวนต่างๆ ไม่ใช่เกิดจากทางเราทั้งส้ิน ฉะนั้นจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ หากน้องๆ ที่โดนชักชวนโดยบุคคลที่แอบอ้าง fotopretty หรือ น้าวิท รบกวนแจ้งให้ทางเราทราบด้วยทางอีเมล์ fotopretty@yahoo.com เพื่อจะดำเนินคดีในขั้นต่อไป ทริปต่างๆที่จัดกรุณาติดต่อโดยตรงทางอีเมล์ fotopretty@yahoo.com นอกเหนือจากนั้นทางเราไม่รับผิดชอบ ช่างภาพแวะมาที่หน้าเพจ http://www.facebook.com/pages/ทริปถ่ายภาพนางแบบ/115916765127695 บริการงานถ่ายรูปรายละเอียดสูง งานถ่ายภาพจิวเวลรี่ ถ่ายภาพอัญมณี ถ่ายภาพเครื่องประดับ ถ่ายภาพ jewelryและงานรีทัชจิวเวลรี่ ทุกชนิดครับ http://www.facebook.com/pages/Glass-Studio-รับถ่ายรูปสินค้า-ประเภท-แก้ว-กระดาษ-พลาสติก-ยาง-อาหาร-โดยเฉพาะ/179348762100690
Andrew Etchen
Photos 25
Likes 1043
Favorites 355
Comments 41
Dave Gardner
Photos 54
Likes 1055
Favorites 350
Comments 45
Rafael White
Photos 31
Likes 1065
Favorites 289
Comments 46
Рустам Омаров
Photos 36
Likes 226
Favorites 57
Comments 6
Ura Pechen
Photos 59
Likes 16858
Favorites 10372
Comments 271
Brouir Patrick
Photos 32
Likes 304
Favorites 73
Comments 6
Kirill Averyanov
Photos 92
Likes 20086
Favorites 7685
Comments 1237
John Sapountzis
Photos 54
Likes 501
Favorites 101
Comments 31
alex (1 day = 1 photo)
Photos 16
Likes 297
Favorites 94
Comments 23
Dvryl Muse
Photos 52
Likes 246
Favorites 56
Comments 9