Celebrate our brand new photo uploader with 15% off Plus & Awesome account subscriptions! Upgrade now
Foto Pretty

Foto Pretty

1535

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
34.5K
1582
626
524
FotoPretty รับถ่ายภาพแฟชั่น โฆษณา สินค้า http://www.FotoPretty.com fotopretty@yahoo.com Food, Product, Fashion, Portrait, Interior, Landscape, Company Profile, Events, Seminar, Flower ประกาศ ปัจจุบันมีการแอบอ้าง ใช้ชื่อ fotopretty นำไปเพื่อชักชวนน้องผู้หญิงหลายคน ไปถ่ายภาพ มีทั้งถ่าย บิกินี่ ถ่าย portrait ต่างๆ หรือ ถ่ายนู้ด และทางเราได้ข้อมูลมาแล้วบางส่วน ซึ่งการชักชวนต่างๆ ไม่ใช่เกิดจากทางเราทั้งส้ิน ฉะนั้นจึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ หากน้องๆ ที่โดนชักชวนโดยบุคคลที่แอบอ้าง fotopretty หรือ น้าวิท รบกวนแจ้งให้ทางเราทราบด้วยทางอีเมล์ fotopretty@yahoo.com เพื่อจะดำเนินคดีในขั้นต่อไป ทริปต่างๆที่จัดกรุณาติดต่อโดยตรงทางอีเมล์ fotopretty@yahoo.com นอกเหนือจากนั้นทางเราไม่รับผิดชอบ ช่างภาพแวะมาที่หน้าเพจ http://www.facebook.com/pages/ทริปถ่ายภาพนางแบบ/115916765127695 บริการงานถ่ายรูปรายละเอียดสูง งานถ่ายภาพจิวเวลรี่ ถ่ายภาพอัญมณี ถ่ายภาพเครื่องประดับ ถ่ายภาพ jewelryและงานรีทัชจิวเวลรี่ ทุกชนิดครับ http://www.facebook.com/pages/Glass-Studio-รับถ่ายรูปสินค้า-ประเภท-แก้ว-กระดาษ-พลาสติก-ยาง-อาหาร-โดยเฉพาะ/179348762100690
Dave Gardner
Photos 54
Likes 1054
Favorites 349
Comments 45
Rafael White
Photos 31
Likes 1064
Favorites 289
Comments 46
Рустам Омаров
Photos 36
Likes 226
Favorites 56
Comments 6
Brouir Patrick
Photos 32
Likes 304
Favorites 73
Comments 6
Kirill Averyanov
Photos 64
Likes 11094
Favorites 4241
Comments 402
John Sapountzis
Photos 47
Likes 377
Favorites 75
Comments 25
alexb (1 day = 1 photo)
Photos 15
Likes 293
Favorites 93
Comments 23
Dee Hayott, Esq
Photos 39
Likes 189
Favorites 41
Comments 6
Aurádius Photography
Photos 3
Likes 15
Favorites 5
Comments 0
Koray Koruk
Photos 11
Likes 75
Favorites 31
Comments 5