Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Hoadondientu Vt

Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng các dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào thu chi thuế quan với hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật thương mại.
Địa chỉ :285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84971837779
Website: https://hoadondientuvt.vn/
Email: vtt_cskhdn@viettel.com.vn

  • 0 Affection
  • 0 Photo Views
  • 0 Followers
  • 1 Following
  • Hồ Chí Minh, viet nam