Save trees and money for Earth Day! Get up to 60% off memberships for a limited time Upgrade now

Hủ Tiếu Gõ

Sợi khô trụng nước xới dầu tương
Lèo lọc có chi ngọt cải đường
Thịt mỏng tèo teo đâu mấy lát
Hành phi lở dở có vài hương
Đũa quơ quá mũi nhai nhem nhẻm
Trán toát mồ hôi quẹt thảm thương
Hủ tiếu lề đường ngon thấy rẻ
Đỡ lòng bao kẻ sống tha phương .

  • 6 Affection
  • 231 Photo Views
  • 35 Followers
  • 21 Following