New members only: Get access to member benefits starting at $59.88. Access Classes, Stats, and more!Upgrade now

Hủ Tiếu Gõ

Sợi khô trụng nước xới dầu tương
Lèo lọc có chi ngọt cải đường
Thịt mỏng tèo teo đâu mấy lát
Hành phi lở dở có vài hương
Đũa quơ quá mũi nhai nhem nhẻm
Trán toát mồ hôi quẹt thảm thương
Hủ tiếu lề đường ngon thấy rẻ
Đỡ lòng bao kẻ sống tha phương .

  • 6 Affection
  • 216 Photo Views
  • 35 Followers
  • 21 Following