Save 15% on Awesome and Plus accounts now! Upgrade now

Joanna Marciszuk

"I tylko jedno może unicestwić marzenie - strach przed porażką."
“Jeżeli nie jesteś zdolny widzieć więcej ponad to co widzialne, nie możesz zobaczyć niczego.”

fotograf, grafik, spędzam wolny czas na przyjemnym fotografowaniu ludzi.

"And only one can destroy the dream - the fear of failure." "If you are not able to see more than what is visible, you can not see anything." Photographer, graphic designer, I spend free time in a pleasant photographing people.

  • 1,617 Affection
  • 43,748 Photo Views
  • 97 Followers
  • 78 Following
  • Warsaw, Poland