Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

201

Affection

Views
Likes
Comments
9517
191
104
Nếu nhiếp ảnh là một phương tiện giúp con người có thể giữ lại một khoảnh khắc cho mãi mãi, thì mỗi tấm ảnh sẽ là một bằng chứng của quá khứ với hình hài của nó. Mỗi tấm ảnh ghi nhận một cái nhìn của người bấm máy.
Didier B
Photos 289
Likes 25229
Comments 2684
Vĩ Nguyễn
Photos 22
Likes 296
Comments 66
min-goo cho
Photos 63
Likes 2399
Comments 995
Mikey Unstoppablez
Photos 171
Likes 260
Comments 70
Nghi Trần
Photos 9
Likes 17
Comments 8
Star P
Photos 28
Likes 75
Comments 40
Eric
Photos 13
Likes 32
Comments 11
SIJANTO NATURE
Photos 88
Likes 17895
Comments 9259
Rong Vang
Photos 60
Likes 3937
Comments 484
Peter Phat
Photos 11
Likes 23
Comments 13