Limited time only: Get pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
Nguyễn Trường Sơn

Nguyễn Trường Sơn

205

Affection

Views
Likes
Comments
15K
195
104
Nếu nhiếp ảnh là một phương tiện giúp con người có thể giữ lại một khoảnh khắc cho mãi mãi, thì mỗi tấm ảnh sẽ là một bằng chứng của quá khứ với hình hài của nó. Mỗi tấm ảnh ghi nhận một cái nhìn của người bấm máy.

[Model] Sunshine // Out of Tone

Published January 4th, 2013

Phan Thiet City

Read More →

Silhouette

Published December 29th, 2012

Sand Hill // Mui Ne, Phan Thiet City, Viet Nam

Read More →

[Freelancer] Moto - Change & Challenge

Published August 30th, 2012

Moto - My Favorite

Read More →

Into the Wild

Published August 12th, 2012

Someday You Come To The Wild !

Read More →

[Model] Xgen

Published July 27th, 2012

It is all of my photo to Xgen Style Contest

Read More →