Save 15% on Plus & Awesome accounts now! Upgrade now

Tuan Le

I believe that one of life's greatest risk is never daring to risk.
-----------------
Không dễ mủi lòng, lạnh lùng và đầy mâu thuẫn. Thường ích kỷ và hiếu chiến, khó gần, không biết thoả hiệp. Hiểu biết rộng, phản ứng nhanh, không được thích nhiều nhưng rất được kính phục, nhà chiến lược tài ba, đam mê không giới hạn.
Đã bị bò húc một lần nên lâu lâu bị điên ^^

To me, photography is a entertaining hobby, I like taking photos to express my self through colors and light.

  • 139 Affection
  • 6,895 Photo Views
  • 12 Followers
  • 69 Following
  • Hanoi, VietNam