Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
Mali boca

Mali boca

3858

Affection

Views
Likes
Comments
55.9K
8989
1576
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Belén Argüeso Castelos
Photos 157
Likes 124499
Comments 40535
Josiah Cockerill
Photos 22
Likes 1055
Comments 418
Albert Galobart
Photos 311
Likes 3215
Comments 423
Yasin K.A.
Photos 28
Likes 663
Comments 58
mohamed khatab
Photos 10
Likes 141
Comments 88
Duane Bender
Photos 811
Likes 54756
Comments 10146
Jaume Martí
Photos 511
Likes 129408
Comments 28052
Angelo Ferraris
Photos 1003
Likes 261843
Comments 38332
Stephanie Jung
Photos 35
Likes 2319
Comments 473
Callum Joel Richards
Photos 5
Likes 226
Comments 1