Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
Mali boca

Mali boca

3864

Affection

Views
Likes
Comments
57.2K
8995
1576
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Elena Sariñena
Photos 212
Likes 7891
Comments 2444
Xavier Jamonet
Photos 65
Likes 95667
Comments 14237
Marcos Ravelo
Photos 25
Likes 478
Comments 148
Melanie Kern-Favilla
Photos 237
Likes 32912
Comments 2576
Jorge Zamanillo
Photos 45
Likes 643
Comments 180
Vetbonkie
Photos 109
Likes 7426
Comments 3776
Buck Shreck
Photos 748
Likes 110330
Comments 18802
Joan Vendrell
Photos 312
Likes 7504
Comments 1986
Jelena Senicic Vilimanovic
Photos 23
Likes 87
Comments 20
Dor Kedmi
Photos 65
Likes 3104
Comments 1333