Mali boca

Mali boca

3072

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
39.8K
3080
1078
1535
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Jordi Rispau
Photos 147
Likes 40678
Favorites 20394
Comments 11310
Giuli Music
Photos 346
Likes 67831
Favorites 35060
Comments 4739
Nick Brundle - Photography
Photos 37
Likes 20298
Favorites 10751
Comments 1229
Lorenzo ROSIGNOLI
Photos 315
Likes 73099
Favorites 41379
Comments 34558
Mohandoss Sampath
Photos 260
Likes 48124
Favorites 22609
Comments 2517
Marcelo Bernardo
Photos 55
Likes 5177
Favorites 3383
Comments 2098
sultan althubiti
Photos 137
Likes 20799
Favorites 10366
Comments 1264
alf M
Photos 183
Likes 62636
Favorites 35528
Comments 34165
Ionescu Dragos
Photos 519
Likes 63842
Favorites 35864
Comments 29674
Morgan Sneed
Photos 10
Likes 3
Favorites 1
Comments 3