Mali boca

Mali boca

3675

Affection

Views
Likes
Comments
46.9K
9736
1573
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Phil Porter
Photos 200
Likes 2149
Comments 184
Tiziano Ornaghi
Photos 261
Likes 8227
Comments 487
CAN4
Photos 139
Likes 7910
Comments 6161
Jordi Rispau
Photos 200
Likes 68155
Comments 18175
Giuli Music
Photos 453
Likes 74372
Comments 5911
Nick Brundle - Photography
Photos 36
Likes 17842
Comments 537
Lorenzo ROSIGNOLI
Photos 415
Likes 81563
Comments 34381
Mohandoss Sampath
Photos 265
Likes 47378
Comments 2360
Marcelo Bernardo
Photos 55
Likes 5073
Comments 2003
sultan althubiti
Photos 161
Likes 26632
Comments 1643