New members only: Get access to member benefits starting at $21.99. Access Classes, Stats, and more!Upgrade now
Mali boca

Mali boca

3820

Affection

Views
Likes
Comments
52.9K
8951
1576
Milan Kundera says that "memory does not store movies, photos saved." We know that we can retain a film of our life but if particular moment and with this intend make photos. In Blade Runner, the Ridley Scott film, the "replicants" have a collection of photographs which make them believe they had a past. But we all know that memories are not real are only idealized interpretations of something that happened to us. Everything is the same idea: a photograph is something that happened or what we saw and we idealized. Each person plays his way, he will give different meanings or arouse different feelings For this reason, we like (me too) take pictures: memory, an instant, sense, creation, reality, expression, fantasy, light, color, feeling … /./ Diu Milan Kundera que “la memòria no guarda pel•lícules, guarda fotografies”. Sabem que no podem retenir una pel•lícula de la nostra vida però si determinats instants i amb aquesta intenció fem fotos. A Blade Runner, la pel•lícula de Ridley Scott, els “replicants” tenen una col•lecció de fotografies amb les quals els fan creure que tenien un passat. Però en el fons tots sabem que els records no són reals només són interpretacions idealitzades d’una cosa que ens va passar. Tot ve de la mateixa idea: una fotografia es quelcom que va passar o que varem veure i hem idealitzat. Cada persona la interpretarà a la seva manera, li donarà significats diferents o li despertarà sentiments diferents Es per això que ens agrada (i m’agrada) fer fotos: memòria, instant, sentit, creació, realitat, expressió, fantasia, llum, color, sentiment, record...
Marcelo Bernardo
Photos 55
Likes 5074
Comments 2003
sultan althubiti
Photos 168
Likes 28108
Comments 1662
alf M
Photos 184
Likes 61425
Comments 32790
Ionescu Dragos
Photos 795
Likes 77335
Comments 29289
Morgan Sneed
Photos 18
Likes 70
Comments 3
Vassili Broutski
Photos 711
Likes 76026
Comments 39216
Maciej Przybylski
Photos 842
Likes 10660
Comments 1947
luis gonzalez nieves
Photos 45
Likes 704
Comments 327
Going FerAl Photography
Photos 70
Likes 518
Comments 105
Ludwig Huber
Photos 109
Likes 34146
Comments 888