Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Manel Lanzón

ENGLISH

Since I have can remember I have always captured the magic of capturing moments with a camera in front of children living photographer of people, and the son was my age, and sometimes we entered the laboratory and watched the magic that was to introduce a blank paper in the developer tray, which had previously exhibited in the enlarger, I think the time was that I think the addition to photography, the smells of chemicals, the process, the red light was determining who consciously and unconsciously trying to grab a camera and capture those moments.

Throughout my life, I spent several stages before the analog system to digital system now, some steps are harder and some more, photography has always been present in my life

Since 2008, I'm living the picture with more intensity, our kids are grown, and my wife has also been intensely fond of photography, we have created in our hometown, Calafell with friends we have created a photographic association (www.enfoca.eu), we perform various and numerous activities.

On my photographic tastes, nature is my main interest, and try to capture the magical lights of the sunrises and sunsets my special motivation.

I am interested in all other photographic styles, and am open to any photography experience, but to grasp the nature, accompanied by my partner (http://luciabuenavida.500px.com/) is my main inspiration.

I especially like photographers like Ansel Adams landscapes in black and white photographic eye and captivate me.

I do not like photoshop, I am of those who try to be little time on the computer and much taking pictures, basically I revealed my adobe Lightroom

No need to explain more, I think this text defines quite my profile photo

Best Regards

CATALÂ

Des que tinc ús de raó sempre m'ha captivat la màgia de captar moments amb una càmera de fotos, en la infància vivia davant del fotògraf del poble, i el fill tenia la meva edat, i algunes vegades entràvem al laboratori, i observàvem allò màgic que era introduir un paper en blanc a la safata de revelat, que prèviament havíem exposat en l'ampliadora, crec que aquest moment va ser el que m'ha creat l'addició a la fotografia, les olors dels químics, el procés, el llum vermell, va ser determinant perquè conscient i inconscientment agafés una càmera i intentés captar aquests moments.

Al llarg de la meva vida, he passat diverses etapes, abans amb el sistema analògic ara amb el sistema digital, algunes etapes amb més intensitat i algunes amb menys, la fotografia sempre ha estat present en la meva vida

Des de l'any 2008, estic vivint la fotografia amb més intensitat, els nostres fills ja estan crescuts, i la meva dona també s'ha aficionat a la fotografia intensament, hem creat a la nostra ciutat de residència, Calafell, amb uns amics hem creat una associació fotogràfica, (www.enfoca.eu), en la qual anem realitzant diverses i múltiples activitats.

Sobre els meus gustos fotogràfics, la naturalesa és el meu principal interès, i intentar captar les llums màgiques de les albes i capvespres la meva especial motivació.

M'interessa tots els altres estils fotogràfics, i estic obert a qualsevol experiència fotogràfica, però copsar la naturalesa, acompanyat de la meva parella (http://luciabuenavida.500px.com/) és el meu principal objectiu.

M'agrada especialment fotògrafs com Ansel Adams, els seus paisatges en blanc i negre i el seu ull fotogràfic em captiven.

No m'agrada photoshop, sóc dels que intento estar poca estona a l'ordinador i molt fent fotos, bàsicament faig els meus revelats amb Adobe Lightroom

No se que explicar més, crec que aquest text defineix bastant el meu perfil fotogràfic

Salutacions cordials

CASTELLANO

Desde que tengo uso de razón siempre me ha cautivado la magia de captar momentos con una cámara de fotos, en la infancia vivía delante del fotógrafo del pueblo, y el hijo tenia mi edad, y algunas veces entrabamos en el laboratorio, y observábamos lo mágico que era introducir un papel en blanco en la bandeja de revelado, que previamente habíamos expuesto en la ampliadora, creo que ese momento fue el que me creo la adición a la fotografía, los olores de los químicos, el proceso, la luz roja, fue determinante para que consciente y inconscientemente cogiera una cámara y intentara captar esos momentos.

A lo largo de mi vida, he pasado varias etapas, antes con el sistema analógico ahora con el sistema digital, algunas etapas con más intensidad y algunas con más , la fotografía siempre ha estado presente en mi vida

Desde el año 2008, estoy viviendo la fotografía con más intensidad, nuestros hijos ya están crecidos, y mi mujer también se ha aficionado a la fotografía intensamente, hemos creado en nuestra ciudad de residencia, Calafell con unos amigos hemos creado una asociación fotográfica, (www.enfoca.eu) , en la que realizamos diversas y múltiples actividades.

Sobre mis gustos fotográficos, la naturaleza es mi principal interés, y intentar captar las luces mágicas de los amaneceres y atardeceres mi especial motivación.

Me interesa todos los otros estilos fotográficos, y estoy abierto a cualquier experiencia fotográfica, pero captar la naturaleza, acompañado de mi pareja ( http://luciabuenavida.500px.com/ ) es mi principal inspiración.

Me gusta especialmente fotógrafos como Ansel Adams, sus paisajes en blanco y negro y su ojo fotográfico me cautivan.

No me gusta photoshop, soy de los que intento estar poco rato en el ordenador y mucho haciendo fotos, básicamente hago mis revelados con adobe Lightroom

No se que explicar más, creo que este texto define bastante mi perfil fotográfico

Saludos cordiales

  • 3,543 Affection
  • 133,300 Photo Views
  • 480 Followers
  • 1,911 Following
  • Calafell, CATALONIA, Europe
  • Available for hire Available for Hire