Limited time only: Get pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
A A A
     
2

Một miền quê Sóc Trăng

Published June 18th, 2012

Một chuyến đi ngăn về miền quê thuộc tỉnh Sóc Trăng

Normal life

Thanh niên trong làng hằng ngày thường đi bắt đủ loại cá đồng.

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 50mm / f/9 / 1/80 sec

a river's childhood

Dòng sông tuổi thơ

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 30mm / f/11 / 1/160 sec

Buffalo Vietnam

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 98mm / f/9 / 1/125 sec

a Couple of buffalo

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 195mm / f/11 / 1/125 sec

He is lovely guy!

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 260mm / f/11 / 1/100 sec

a child

bắt gặp ánh mắt của trẻ thơ đang nhìn một người lạ đến chơi nhà!

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 50mm / f/2.8 / 1/40 sec

countryside

Ở miền tây, nhà ai cũng cạnh một con sông, phía trước ta người dân thường nuôi vịt để tăng thêm kinh tế.

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 17mm / f/13 / 1/200 sec

Home

Căn nhà thơ mộng giữa cánh đồn bao la, chỉ có thể tìm thấy ở những miền quê.

 • June 16th, 2012
 • Nikon D90
 • 17mm / f/10 / 1/400 sec

Countryside

 • June 16th, 2012
 • Nikon D90
 • 17mm / f/14 / 1/125 sec

Endless

Cánh đồn trãi dài đến bất tận

 • June 17th, 2012
 • Nikon D90
 • 50mm / f/16 / 1/100 sec

Login or sign up to comment.

ncthanh
Thành Nguyễn  over 5 years ago

Thank you!

AnabellaVillanueva
Anabella Villanueva  over 5 years ago

Beautiful picture!