See your skills blossom with a membership! Save up to 60% for a limited time Upgrade now

Òscar Pérez

Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens.
For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions.
Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal.
And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye.

. Oscar you find references anywhere dó know where
manage views and with its good taste and sensibility,
transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their
photos of clear and direct message reflects the old lines, more
exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity.

My philosophy: professionalism.
The secret: the passion.
Commitment: the best photos.

. This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno.

Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri.
Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents.
On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta.
I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls.

. Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on
dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat,
transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves
fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més
exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat.

La meva filosofía: La professionalitat.
El secret: La passió.
El Compromís: Les Millors fotos.

. Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.

  • 1,154 Affection
  • 26,399 Photo Views
  • 73 Followers
  • 73 Following
  • Cassà de la Selva, Girona, Catalunya