Òscar Pérez

Òscar Pérez

1073

Affection

Views
Likes
Comments
17.2K
1060
311
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Wibke Geiling
Photos 69
Likes 3326
Comments 58
Antonina Bukowska
Photos 41
Likes 8242
Comments 380
Christer Westerlund B&W
Photos 171
Likes 15686
Comments 767
Jose Barragan
Photos 1
Likes 30
Comments 10
Liz Leeb
Photos 95
Likes 12847
Comments 1697
Carina Coca
Photos 52
Likes 1241
Comments 676
Adrian Petrisor
Photos 405
Likes 87401
Comments 7842
Elvis Yesurajah
Photos 44
Likes 659
Comments 207
Svetlana Maksimenko
Photos 18
Likes 2729
Comments 1918
Roxin Marcel
Photos 47
Likes 17818
Comments 4209