Save trees and money for Earth Day! Get up to 60% off memberships for a limited time Upgrade now
Òscar Pérez

Òscar Pérez

1153

Affection

Views
Likes
Comments
25.8K
1140
312
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Xavi Arqués
Photos 283
Likes 4496
Comments 2423
Jp Racine
Photos 75
Likes 6212
Comments 832
Jennifer Leigh
Photos 32
Likes 3525
Comments 657
Edgar Arshakyan
Photos 7
Likes 1612
Comments 244
Mitsuru Moriguchi
Photos 174
Likes 39677
Comments 24691
Raquel Camurasiquel
Photos 248
Likes 13887
Comments 10151
Emil Andonov
Photos 31
Likes 335
Comments 208
Lola Mento Mucho
Photos 231
Likes 10864
Comments 6022
Alice Svirina
Photos 157
Likes 3171
Comments 1394
Ricard Zamora
Photos 555
Likes 17952
Comments 9141