Save 30% now with our Black Friday sale! Limited time only! Upgrade now
Òscar Pérez

Òscar Pérez

662

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
11.5K
801
256
309
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Jp Racine
Photos 75
Likes 6239
Favorites 889
Comments 829
Jennifer Leigh
Photos 32
Likes 4323
Favorites 3270
Comments 657
Edgar Arshakyan
Photos 4
Likes 1130
Favorites 750
Comments 243
Mitsuru Moriguchi
Photos 172
Likes 38653
Favorites 21695
Comments 24657
Raquel Camurasiquel
Photos 247
Likes 14522
Favorites 7005
Comments 10152
Emil Andonov
Photos 31
Likes 309
Favorites 123
Comments 207
Lola Mento Mucho
Photos 231
Likes 11555
Favorites 8575
Comments 6027
Alice Svirina
Photos 156
Likes 3749
Favorites 3121
Comments 1481
Ricard Zamora
Photos 509
Likes 16766
Favorites 9939
Comments 9098
Pete Burton
Photos 63
Likes 689
Favorites 87
Comments 280