Òscar Pérez

Òscar Pérez

657

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
11K
657
259
248
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Pete Burton
Photos 63
Likes 352
Favorites 82
Comments 221
Mónica Rey
Photos 90
Likes 9434
Favorites 4386
Comments 5101
tourmania
Photos 48
Likes 2815
Favorites 1404
Comments 1399
Dasha Ustenko
Photos 19
Likes 700
Favorites 378
Comments 44
nelly putnam
Photos 966
Likes 28164
Favorites 18580
Comments 5326
Maria Soldado
Photos 25
Likes 1360
Favorites 597
Comments 94
DebraLee Wiseberg
Photos 227
Likes 16768
Favorites 6863
Comments 1520
Miquel Sureda
Photos 15
Likes 479
Favorites 187
Comments 28
Eduard Soler
Photos 9
Likes 35
Favorites 7
Comments 15
vicente esteban
Photos 80
Likes 4231
Favorites 2259
Comments 801