Òscar Pérez

Òscar Pérez

798

Affection

Views
Likes
Comments
13K
931
310
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Mónica Rey
Photos 90
Likes 9195
Comments 4906
tourmania
Photos 48
Likes 2889
Comments 1385
Dasha Ustenko
Photos 19
Likes 707
Comments 44
nelly putnam
Photos 980
Likes 32104
Comments 5070
Maria Soldado
Photos 24
Likes 1006
Comments 30
DebraLee Wiseberg
Photos 264
Likes 19718
Comments 1498
Miquel Sureda
Photos 20
Likes 663
Comments 33
Eduard Soler
Photos 9
Likes 35
Comments 16
vicente esteban
Photos 83
Likes 4867
Comments 808
Rebeca  Saray
Photos 890
Likes 157763
Comments 15022