Limited time only: Access pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
Òscar Pérez

Òscar Pérez

1082

Affection

Views
Likes
Comments
19.8K
1069
312
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
vicente esteban
Photos 92
Likes 5486
Comments 829
Rebeca  Saray
Photos 924
Likes 169390
Comments 15238
Kreis Flo
Photos 54
Likes 224
Comments 167
Michael Gardenia
Photos 47
Likes 1304
Comments 540
Jordi Güell i Cendra
Photos 57
Likes 654
Comments 218
Lorenzo Zitta
Photos 32
Likes 829
Comments 228
Angie  Sol
Photos 347
Likes 11328
Comments 2942
diego Espada
Photos 4
Likes 111
Comments 100
Martí Coma
Photos 108
Likes 1262
Comments 312
Tasha Marie
Photos 65
Likes 5320
Comments 686