Òscar Pérez

Òscar Pérez

798

Affection

Views
Likes
Comments
12.8K
931
310
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Estudi Vaqué Ltd.
Photos 313
Likes 5536
Comments 356
Chris Huxley
Photos 52
Likes 16253
Comments 11551
阿乃 鄭
Photos 415
Likes 16209
Comments 1593
Nutbcn " La alquimista de imágenes"
Photos 178
Likes 8814
Comments 1159
Nataly F
Photos 90
Likes 2026
Comments 87
Олег Меньков
Photos 273
Likes 9654
Comments 1527
Vadó Buch
Photos 67
Likes 734
Comments 57
Adrian Sommeling
Photos 145
Likes 256672
Comments 23953
Markus Reugels
Photos 624
Likes 123776
Comments 24640
Jan Garbe
Photos 84
Likes 2000
Comments 121