Òscar Pérez

Òscar Pérez

657

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
11.1K
657
259
248
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
ivan maranov
Photos 97
Likes 3126
Favorites 1136
Comments 356
Alessandra Manzotti
Photos 440
Likes 26243
Favorites 12644
Comments 6032
Pere Soler
Photos 73
Likes 6463
Favorites 3065
Comments 2286
Magdalena Berny
Photos 117
Likes 76591
Favorites 41973
Comments 10738
Xavier  Alejo
Photos 759
Likes 6276
Favorites 2095
Comments 1752
Davide Pezzia
Photos 29
Likes 314
Favorites 103
Comments 205
Marina Gondra
Photos 191
Likes 36348
Favorites 19979
Comments 4864
Nyusha Kritsky
Photos 143
Likes 7577
Favorites 4208
Comments 1110
will s
Photos 23
Likes 12123
Favorites 6643
Comments 2264
Alena Dobrova
Photos 132
Likes 45151
Favorites 28904
Comments 2371