Òscar Pérez

Òscar Pérez

935

Affection

Views
Likes
Comments
15.9K
922
310
Ensures a high popular, it all depends on how you look at the color of the lens. For a photographer this is light, clear lens with its infinite shades and dark, with. Find forms, textures, suggestive compositions and compositions. Where at first glance does not look anything special, its main thrust, your goal. And even its particularity dobservar the world. And timeless material, sometimes with just a blink of an eye. . Oscar you find references anywhere dó know where manage views and with its good taste and sensibility, transforming the everyday into art, sublimes snapshots. Their photos of clear and direct message reflects the old lines, more exquisite, yet arguably one every talks about their position for life, his overflowing joy and curiosity. My philosophy: professionalism. The secret: the passion. Commitment: the best photos. . This is without doubt, the label dÒscar Pèrez Moreno. Assegura una màxima popular que, tot depèn del color de la lent de com es miri. Per un fotògraf aquesta lent és la llum, amb els seus clars i foscos, amb infinits matisos. Trobar formes, textures, composicions i enquadraments suggerents. On a primera vista no es veu rés en especial, Es el seu principal empeny, la seva meta. I fins i tot la seva particularitat d'observar el món. I a vegades sense temps material, amb només un obrir i tancar d'’ulls. . Òscar te el dó de saber trobar la vellesa en qualsevol lloc allà on dirigeixi la mirada i amb el seu bon gust i la seva sensibilitat, transformar el quotidià en art, en sublimes instantànies. Les seves fotografies de línees clares i missatge directe, reflexa la vellesa més exquisida, tot i així es podria dir que cada una parla de la seva posició per la vida, la seva desbordant alegria i la seva curiositat. La meva filosofía: La professionalitat. El secret: La passió. El Compromís: Les Millors fotos. . Aquest és sens dubte, el segell d'Òscar Pèrez Moreno.
Markus Reugels
Photos 644
Likes 146349
Comments 25084
Jan Garbe
Photos 84
Likes 2003
Comments 121
ivan maranov
Photos 146
Likes 6820
Comments 800
Alessandra Manzotti
Photos 473
Likes 28929
Comments 6469
Pere Soler
Photos 73
Likes 6611
Comments 2233
Magdalena Berny
Photos 143
Likes 114982
Comments 10356
Xavier  Alejo
Photos 822
Likes 8341
Comments 2513
Davide Pezzia
Photos 29
Likes 321
Comments 206
Marina Gondra
Photos 205
Likes 41744
Comments 4800
Tanya Kritsky
Photos 17
Likes 1041
Comments 98