จักจั่นงวงเป็นแมลงที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง มีสีสดใส หลายชนิดมีส่วนหัวยื่นยาวออกไปด้านหน้า ลักษณะเด่นของแมลงชนิดนี้อยู่ที่ปีก เนื่องจากมีเส้นขวางปีกมากทำให้ปีกดูเป็นร่างแหและมีหนวดงอกจากส่วนใต้ตารวมและมีตาเดี่ยว อยู่ติดกับตารวม

จักจั่นงวง จัดเป็นแมลงศัตรูพืช พวกมันดูดน้ำเลี้ยงพืชเป็นอาหาร

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app