Nam TK

waiting for the fall of the sun

em về rũ áo mù sa
trút quần phong nhụy cho tà huy bay
(Bùi Giáng)

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app