Get up to $50 off of Blurb photo books when you upgrade to Plus or Awesome. Upgrade now

La vida cultural
Des de la colonització catalana (1354-1372), el català s'hi ha mantingut ininterrompudament i, amb el temps, donà lloc a un dialecte diferenciat. Durant el s. XX, els esforços i iniciatives per a preservar aquesta variant de català han estat el centre de la vida cultural de la ciutat (alguerès). El 2004 nasqué Catalan TV, una televisió local amb l'objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes i que emet la meitat de la seva programació en català.

Cultural life
Since colonization Catalan (1354-1372), Catalan has been continuously maintained and, eventually, led to a distinct dialect. During the s. Century, the efforts and initiatives to preserve this variant of Catalan has been the center of cultural life in the city (Someone) . The 2004 born Catalan TV, a local television in order to promote the language and culture and that is half of its programming in Catalan.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app