Tỏ tình có nhiều cách đâu cần phải nói nhiều nói mãi I love you ... gần nhau nhìn nhau thế nào thì là đủ vì ánh mắt là cữa sổ tâm hồn ...có khi sống chung 20 năm mà chưa nhìn nhau hết lòng ...?

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app