Bảo   Trần

Howling for companion, Buffalo Bill Historical center - Cody, WY

Cảm ơn tất cả các bạn xa gần đã yêu mến " Warrior ", hôm nay mình xin gởi tới các bạn tấm ảnh thứ hai.
Mình đặt tên cho tấm ảnh này là " Gọi bạn ".
Các bạn thân mến, hàng năm cứ đến ngày Columbus ( tên đầy đủ là Chistopher Columbus, người có công tìm ra châu Mỹ) ngay tại Denver, người da đỏ tổ chức xuống đường. Họ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình, họ đi thành từng nhóm, từng đoàn,họ lên tiếng đòi lại những gì họ đã mất.
Họ là người thiểu số ngay chình trên quê hương của mình.
Tiếng kêu của họ như con sói lạc đàng gọi bạn.
(Con sói gần gũi với người da đỏ ví như con trâu gần gũi với người Việt Nam mình vậy.)
Cám ơn các bạn.

THANKS FOR VIEWING AND COMMENT.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app