Bảo   Trần

Longing, Buffalo Bill Histarical center - Cody, WY

Bảo   Trần

Longing, Buffalo Bill Histarical center - Cody, WY

Hình ảnh thứ ba gởi tới các bạn đó là hình tượng một người phụ nữ da đỏ. Và cũng là một trong bốn bức tượng ngay trong công viên Buffalo Bill Histalrical center.
Mình xin đặt tên cho tấm ảnh này là " Mong chờ "
Điều này chúng ta cũng thấy rõ vai trò của người phụ nữ da đỏ trong gia đình và xã hội rất quan trọng.
Vâng, họ chế biến thức ăn, di chuyển trại, làm quần áo, đồ dùng, đan lát, làm gốm và dệt.
Họ thu thập thảo mộc, trái cây và các loại hạt.
Họ giáo dục trẻ em, họ là những thầy thuốc, họ chăm sóc người bệnh.
Sau cùng, những lúc nguy biến họ còn là những chiến binh nữa.
Ngày nay, dân số người da đỏ ở Mỹ chỉ có 1phần trăm, đa số đã hòa nhập vào xã hội ngày nay, số còn lại sống tại những vùng định cư-định canh.
Mình may mắn sống tại một tiểu bang miền trung tây Hoa kỳ, có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với người da đỏ ở đây. Mình có tình cảm đặc biệt với họ.
Cảm ơn các bạn đã yêu thích và đồng cảm với mình qua 3 tấm ảnh về người da đỏ.

THANKS FOR VIEWING AND COMMENT.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app