Save 20% on Awesome and Plus accounts with Our A+ Back to School Sale Upgrade now

Ngày thứ sáu trong tuần lễ Thánh cũng được gọi là ngày thứ sáu dài nhất ...Giáo hội tưởng niệm giây phút tắt thở của Chúa Jesus trên thập tự giá . Hoàn tất công trình Cứu chuộc nhân loại ...Hôn Thánh giá mang ý nghĩa cao trọng này .

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app