Tình đầu.

Miệng em cười,
như hoa mai buổi sáng.
Má em hồng,
e thẹn lúc làm quen !!!
(st)

Mối tình đầu của tôi đó ...

Thanks for your support !!!

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app