Cơn mơ chấp chới, nửa vời
Cũng câu yêu ấy mà người chẳng say
Nửa đời quanh quẩn nợ, vay
Trả yêu về với đắm say nơi nào

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app